Sunday, November 21, 2010

Eventing: Royal Winter Fair Indoor Eventing Video- November 5-6, 2010

Watch video of Jessica Phoenix  and Waylon Roberts winning the Canadian Royal Winter Fair's Eventing Competitions November 5-6, 2010.

Jessica Phoenix and Exploring, November 5, 2010:
Waylon Roberts and Donaghan, November 6, 2010: